Wetenschap

De medische wetenschap gebruikt het lichaam voor onderzoek, volgens de uitdrukkelijke wens van de overledene. Ook dan kunt u een afscheidsceremonie regelen. In de ruimte waar de dienst plaatsvindt, staat dan een foto van de overledene. Bovendien is er ruimte om te condoleren. Het lichaam is niet aanwezig, maar de geest wel.

Lichaamsdonatie

Dit is de procedure als iemand zijn lichaam beschikbaar wil stellen voor de medische wetenschap.

  • iemand biedt zich telefonisch of schriftelijk aan bij een medische faculteit van een universiteit
  • de persoon krijgt info met het verzoek een handgeschreven ‘verklaring van ter beschikkingstelling’ in te sturen
  • de persoon wordt als potentieel ter-beschikking-gestelde geregistreerd
  • na de dood krijgt het laboratorium bericht van overlijden (via (huis)arts/familie)
  • het lichaam wordt door een uitvaartverzorger of rouwvervoerbedrijf opgehaald en naar het laboratorium gebracht
  • het lichaam wordt gebalsemd via de bloedvaten
  • het lichaam wordt minimaal een jaar bewaard in een conserveringsbad, of wordt gedurende die tijd geneveld
  • het lichaam wordt daarna gebruikt voor anatomie-onderwijs of wetenschappelijk onderzoek
  • is het stoffelijk overschot niet meer bruikbaar, dan worden de resten gecremeerd.