Als één van uw naasten overlijdt, krijgt u te maken met het opbaren van de overledene. Opbaren kan thuis of in het mortuarium van een uitvaartcentrum. Uw keuze hangt af van uw eigen wensen en die van de overledene.

Meehelpen met verzorging
U kunt meehelpen met het verzorgen en opbaren van de overledene. Dit kan helpen in uw rouwproces. Zowel bij een thuisopbaring of een opbaring in het mortuarium, is dit vaak mogelijk.

Geef bij het doorgeven van het overlijden direct aan dat u mee wilt helpen met de verzorging. Dan houden onze mensen rekening met uw wens.